OK Go – Red Star Macalline Commercial

Sauce: OK Go

This is a commercial we did for the Chinese furniture store Red Star Macalline. It’s a visual reference to our video “The Writing’s on the Wall” but set to a remix of “I Won’t Let You Down” by our very own Dan Konopka. Because sometimes you just make what you want.

On tour now! Go to www.okgo.net/shows for details.

CREDITS
Director: Damian Kulash, Jr.
Co-Director & Creative Director: Mary Fagot

Executive Producer: Fung Ni
Director of Photography: Luke Geissbuhler
Art Director: Julius Mak
Production Manager: Bihong,Chan
Assistant Director: Joan Chen

Photograph group
Steadicam Operator: Alec Jarnagin
1st Assistant : Kenan Qi
Assistants: Xinfeng Zhang Hongyan, zhang Yanru, wang
Equipement: Wei Pang
Digital Image Engineer: Tiger
Equipement Company: Yiying Shanghai

Light Group:
Lightman: Kok Kin Wing
1st Assistant: Jingdong Wang
Light Assistant: Bin Xu Xinbin Jiang Yongchao Hu Chaoliang Wang Yang An
Light Equipment : Chenjun Zhou

Art Group:
1st Assistant: Ong Wan Hoong
Art Assistants: Harris Eddie Sequerah, Rae Chen
Props: Songyi Wu
Studio Factory Manager: Yubin Xia
Recordist: Yan Xia

PRODUCTION GROUP
Executive Producer: Xiaoming Tang
Production Assistants: Jojo Ying Yuanbiao Wang Yong Dong Longhui Li Yi Zheng
Translator: Lingyi Chen, Yifei Gu
Runner: Chao Huang
Transport: Shuguang You

Casting: Fei Huang, Jingyuan Yuan
Choreography: Guanglei Zhang
Dancers: Weijia zhou, Chuanjing XU, Kaijie Wang, Xi Xu, Zhijing Cao, Yimian Song, Xuqin Hua, Wentao Fan, Qin Zhang, Xubin Geng, Chunmeng Yan

Costume:
Stylist Director: Mengjia Zhan
Stylists: Yuanjun Xiao, Shiqi Zhang, Yinghui Huang, Zhihui Wang, Chen Wang, Bin Lang, Huiting Wang

POST PRODUCTION GROUP
Offline Editor: Fenny
TC : Jian Wang
Online user: CiCi & Yuqian Jin
Post Producer: Jojo Ying
Behind the Scene: Steven
Post Production Company: Liveplus Shanghai, Film Vally Shanghai
Music Studio : Take One, Shanghai

General Planner: Red Star Macalline “Two Days coming” program
Agency: 25hours, Shanghai
Production House: STEAM ,Shanghai
Advertising Agency Executive Creative Director: Lei Tao
Advertising Agency Creative Director: Song Zhang
Advertising Agency Art Director: Lei Shi, Binyan Huang
Account Director: Lingning Yan
Account Executive: Yan Huang, Da Li